Teknik

 

Värmekälla:                  Bergvärme/grundvattenvärme/jordvärme i eget vattenburet centralvärmesystem.

                                         Fjärrvärme /naturgas där sådan anslutning är möjlig.

 

Värmesystem:             Vattenburen golvvärme.

 

Grundläggning:            Betongplatta på mark, isolering.

 

Stomme:                        Betong typ sanwichväggar. Utvändigt putsstruktur.

 

Tak:                                 Betong, 400 mm isolering, ytskikt tribolit / plåt / sedumväxter / takpannor

 

Fönster:                         Standardfönster trä/aluminium, tre glas, insida trä vit/ utsida aluminium enl. bygglov

                                       

Rund fönster /               Trä fabriksmålat insida vit/utsida enl. bygglov

Skjutparti:

 

Ventilation:                    Lunos värmeåterviningssystem.

 

El-instalation:               Enligt separeat handling.

 

Tillval:                             Solcellspaneler på carporttaket för egenproducerad el.