Prislista och preliminär kalkyl Seniorboendet

Bostadsrätten                   Insatts                     Månadskostand inkl. drift

 

Typ  63M  2 r.o.k                 1.495.000               3.840

 

Typ 63G  2 r.o.k                  1.595.000               3.765

 

Typ 76M  3 r.o.k                  1.895.000               4.470

 

Typ 76M  3 r.o.k                  1.995.000               4.470

 

G= Gavelhus & M= Mellanliggande hus

 

 

Kalkylen är baserad på Februari 2014 års räntenivå, månadskostanden påverkars med ca 700 :- vid en ränteändring på 1%.

Klubbhuset