Byggplats

Byggplatsadress: Parkvägen 23 och Yttervägen 26,  Kristianstad.