Teknik

 

Vatten avlopp                        Kommunal anslutning

 

Energikälla                             Naturgas, eon

 

Gaspanna                               Viessmann el. likv.

 

Värmesystem:                        Vattenburen golvvärme i båda plan.

 

Grundlägning:                        Betongplatta med 300 mm cellplastisolering och ingjuten golvvärme

 

Stomme:                                  Betong - isolering - betong + puts utvändigt

 

Mellanbjälklag:                       Betong med ingjuten vattenburen golvvärme

 

Tak:                                           Överramar, isolering 400 mm, råspont,underlagspapp - ytskikt, papp, plåt eller lertegelpannor.

 

Fönster:                                   Lågenergifönster trä/aluminium, 3-glas, u-värde 0,9, vita, färg utv. enl. bygglov.

 

Specialfönster/skjutparti:     Trä fabriksmålat, 3-glas, u-värde 1,0, vita,  färg utv. enl. bygglov.

 

Ventilation:                              Lunos värmeåterviningssystem. se www.lunos.se

 

Kommunikationsanslutning: Fiberkabel Telia ( tele-bredband-tv).